Measuring the risk of tenants leaving buildings

Keepfactor onderzoekt hoe gebruikers gebouwen ervaren
en biedt vernieuwend inzicht in de mogelijkheden tot verbetering

 

Wat doet Keepfactor?

60

%

Exterieur en duurzaamheid worden door ruim 60% van de gebruikers beoordeeld als minst belangrijke elementen van gebouwen
74

%

De sanitaire ruimtes en de schoonmaak ervan worden door 74% van de ondervraagden als onvoldoende beoordeeld
85

%

Klimaat wordt als meest belangrijke element ervaren en in 85% van de respondenten met een onvoldoende beoordeeld

 

Standard Life

Standard Life

bouwinvest

bouwinvest

CBRE

CBRE

Fortress

Fortress

Chalet group

Chalet group

Cromwell Property Group

Cromwell Property Group

DELA Vastgoed

DELA Vastgoed

Merin

Merin

NSI

NSI

NS

NS

SRE

SRE

Syntrus

Syntrus

Triuva

Triuva

WTC schiphol

WTC schiphol

Annexum

Annexum

NEDDEX

NEDDEX

Keepfactor onderzoekt gebruikers in vier vastgoed types

Gebouw

Aan de hand van 11 factoren bevraagt Keepfactor gebruikers naar hun ervaringen met het gebouw.

Beheer

Aan de hand van 5 factoren bevraagt Keepfactor facilitair betrokken personen naar hun ervaringen met het beheer (Property Management).

 

Dashboard

Keepfactor levert als eindresultaat een dashboard omgeving waar fonds / beheer management informatie wordt weergegeven op portefeuille, gebouw en huurder niveau. Zie de toelichting die verschijnt onder de roulerende laptop schermen.

dashboardnieuw3

Een overzicht van alle gebouwen in de portefeuille met de scores voor tevredenheid over gebouw en beheer, alsmede de huurstroom per gebouw. In een oogopslag wordt duidelijk waar de meeste ontevredenheid leeft en welke huurstroom daarmee gemoeid is.

2016-06-03T15:30:11+00:00

Een overzicht van alle gebouwen in de portefeuille met de scores voor tevredenheid over gebouw en beheer, alsmede de huurstroom per gebouw. In een oogopslag wordt duidelijk waar de meeste ontevredenheid leeft en welke huurstroom daarmee gemoeid is.

dashboardnieuw2

In een oogopslag geeft Keepfactor de score en het belang van de ondervraagde factoren weer in matrix voor gebouw en beheer. Ook verzamelt het dashboard die (sub) factoren, waarvan een substantieel aandeel van de huurstroom ontevreden is. Uw actielijst.

2016-05-23T16:05:38+00:00

In een oogopslag geeft Keepfactor de score en het belang van de ondervraagde factoren weer in matrix voor gebouw en beheer. Ook verzamelt het dashboard die (sub) factoren, waarvan een substantieel aandeel van de huurstroom ontevreden is. Uw actielijst.

In een oogopslag geeft Keepfactor de score en het belang van de ondervraagde factoren weer in matrix voor gebouw en beheer. Ook verzamelt het dashboard die (sub) factoren, waarvan een substantieel aandeel van de huurstroom ontevreden is. Uw actielijst.

In een oogopslag geeft Keepfactor de score en het belang van de ondervraagde factoren weer in matrix voor gebouw en beheer. Ook verzamelt het dashboard die (sub) factoren, waarvan een substantieel aandeel van de huurstroom ontevreden is. Uw actielijst.

2016-05-23T16:16:06+00:00

In een oogopslag geeft Keepfactor de score en het belang van de ondervraagde factoren weer in matrix voor gebouw en beheer. Ook verzamelt het dashboard die (sub) factoren, waarvan een substantieel aandeel van de huurstroom ontevreden is. Uw actielijst.

Overzicht gebouwen

Proces

Alleen onderzoeken en rapporteren heeft geen zin als er niets gebeurt met de resultaten. Keepfactor maakt samen met de opdrachtgever een actieplan nadat er prioriteiten zijn gesteld. Elke 2 jaar worden alle gebruikers van een gebouw bevraagd en elk jaar de contactpersoon van de huurder. Zo wordt het effect van de uitgevoerde acties gemonitord.
Cirkel-pda2

GET QUOTE

Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA Amsterdam